Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

Κωστής Σμυρλής, Δυτικοευρωπαίοι βυζαντινολόγοι και αθωνικά έγγραφα, 19ος - 20ός αιώνας / Kostis Smyrlis, Western European Byzantine scholars and athonite documents, 19th - 20th century (14.2.2024)


Σμυρλής Κωστής, Δυτικοευρωπαίοι βυζαντινολόγοι και αθωνικά έγγραφα, 19ος - 20ός αιώνας

Διάλεξη στην ημερίδα: Η ιστορική Αφήγηση του Αγιορειτικού Παρελθόντος. Προσεγγίσεις και Αιτούμενα. 14 Φεβρουαρίου 2024, 09:00-14:00 EET // EIE, Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο)
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών | Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Λήψη: Αιμιλιανός Γκέκας

Συμεών Πασχαλίδης, Αγιολογία και Ιστορία. Τα αγιολογικά κείμενα ως συστατικό στοιχεία ή αποκλειστική πηγή της ιστορικής αφήγησης για το Άγιος Όρος / Simeon Paschalidis, Hagiology and History. Hagiological texts as constituent elements or exclusive source of the historical narrative about Mount Athos (14.2.2024)


Πασχαλίδης Συμεών, Αγιολογία και Ιστορία. Τα αγιολογικά κείμενα ως συστατικό στοιχεία ή αποκλειστική πηγή της ιστορικής αφήγησης για το Άγιος Όρος.

Bojana Pavlović, Στα ίχνη των αρχείων του Άγιου Όρους - Ιστορική μελέτη της έρευνας για το Άγιον Όρος και την έκδοση των εγγράφων των μονών του Άγιου Όρους στη Σερβία / Bojana Pavlović, In the footsteps of the archives of Mount Athos - Historical study of the research on Mount Athos and the publication of the documents of the monasteries of Athos in Serbia (14.2.2024)


Bojana Pavlović, Στα ίχνη των αρχείων του Άγιου Όρους - Ιστορική μελέτη της έρευνας για το Άγιον Όρος και την έκδοση των εγγράφων των μονών του Άγιου Όρους στη Σερβία.
Διάλεξη στην ημερίδα: Η ιστορική Αφήγηση του Αγιορειτικού Παρελθόντος. Προσεγγίσεις και Αιτούμενα. 14 Φεβρουαρίου 2024, 09:00-14:00 EET // EIE, Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο)
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών | Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Λήψη: Αιμιλιανός Γκέκας

Νικόλαος Μελβάνι, Ιστορία Μνήμη και Μνημεία. Αναγνώσεις των επιγραφών του Αγίου Όρους / Nikolaos Melvani, History Memory and Monuments. Readings of the Mount Athos inscriptions (14.2.2024)


Μελβάνι Νικόλαος, Ιστορία Μνήμη και Μνημεία. Αναγνώσεις των επιγραφών του Αγίου Όρους

Διάλεξη στην ημερίδα: Η ιστορική Αφήγηση του Αγιορειτικού Παρελθόντος. Προσεγγίσεις και Αιτούμενα. 14 Φεβρουαρίου 2024, 09:00-14:00 EET // EIE, Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο)
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών | Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Λήψη: Αιμιλιανός Γκέκας

Ζήσης Μελισσάκης, Οι χειρόγραφοι κώδικες ως ιστορική πηγή για το Άγιον Όρος / Zisis Melissakis, The manuscript codices as a historical source for Mount Athos (14.2.2024)


Μελισσάκης Ζήσης, Οι χειρόγραφοι κώδικες ως ιστορική πηγή για το Άγιον Όρος

Διάλεξη στην ημερίδα: Η ιστορική Αφήγηση του Αγιορειτικού Παρελθόντος. Προσεγγίσεις και Αιτούμενα. 14 Φεβρουαρίου 2024, 09:00-14:00 EET // EIE, Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο)
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών | Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Λήψη: Αιμιλιανός Γκέκας

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

Κωστής Σμυρλής, Το βυζαντινό Άγιον Όρος και η μελέτη του στη σύγχρονη εποχή / Kostis Smyrlis, The Byzantine Mount Athos and its study in modern times (5.3.2024)


Διάλεξη στα πλαίσια του κύκλου μορφωτικών εκδηλώσεων: Μεγάλα μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας. Ιστορία και Έρευνα. Πρώτο αφιέρωμα: Άγιον Όρος
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 5 Μαρτίου 2024

Lora Gerd, Οι Ρώσοι ερευνητές στο Άγιον Όρος τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα / Lora Gerd, Russian researchers on Mount Athos in the 19th and early 20th centuries (14.2.2024)


Διάλεξη στην ημερίδα: Η ιστορική Αφήγηση του Αγιορειτικού Παρελθόντος. Προσεγγίσεις και Αιτούμενα. 14 Φεβρουαρίου 2024, 09:00-14:00 EET // EIE, Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο)
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών | Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Λήψη: Αιμιλιανός Γκέκας

Το Άγιον Όρος, φορέας μακράς ιστορίας με σημαντική πνευματική επιρροή και πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, αποτελεί αντικείμενο συστηματικής μελέτης ήδη από τον 19ο αιώνα. Η μελέτη αυτή εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην πνευματική του παραγωγή, τον πολιτικο-οικονομικό περίγυρο που καθόρισε την τύχη των μονών και των μοναζόντων, τον καθημερινό βίο στις μονές