Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

Ζήσης Μελισσάκης, Οι χειρόγραφοι κώδικες ως ιστορική πηγή για το Άγιον Όρος / Zisis Melissakis, The manuscript codices as a historical source for Mount Athos (14.2.2024)


Μελισσάκης Ζήσης, Οι χειρόγραφοι κώδικες ως ιστορική πηγή για το Άγιον Όρος

Διάλεξη στην ημερίδα: Η ιστορική Αφήγηση του Αγιορειτικού Παρελθόντος. Προσεγγίσεις και Αιτούμενα. 14 Φεβρουαρίου 2024, 09:00-14:00 EET // EIE, Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο)
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών | Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Λήψη: Αιμιλιανός Γκέκας

Το Άγιον Όρος, φορέας μακράς ιστορίας με σημαντική πνευματική επιρροή και πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, αποτελεί αντικείμενο συστηματικής μελέτης ήδη από τον 19ο αιώνα. Η μελέτη αυτή εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην πνευματική του παραγωγή, τον πολιτικο-οικονομικό περίγυρο που καθόρισε την τύχη των μονών και των μοναζόντων, τον καθημερινό βίο στις μονές και τα εξαρτήματά τους, τις σχέσεις με την εκάστοτε των μονών με άλλες μονές και τον κόσμο, τον βίο και τη δράση οσίων μοναχών και λογίων πατέρων, και πολλές άλλες εκφάνσεις του βίου των Αγιορειτών. Το ευρύτερο αυτό ιστορικό πλαίσιο του Άθω μάς είναι γνωστό τόσο από τις προσπάθειες των ίδιων να αφηγηθούν το παρελθόν του τόπου τους διαχρονικά, όσο και από τις ιστορικές μελέτες ερευνητών στη νεώτερη και σύγχρονη εποχή, στις οποίες συνεκτιμώνται οι σωζόμενες αρχειακές, φιλολογικές, θεολογικές, επιγραφικές και αρχαιολογικές πηγές. Από τις πρώτες αφηγήσεις των Αγιορειτών για την ίδρυση μονών και θρυλούμενα γεγονότα, έως τη σημερινή ανάπτυξη των αγιορειτικών σπουδών ως αυτονομημένου –πλέον– κλάδου έρευνας, η ημερίδα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στοχεύει στην έρευνα για τα πρόσωπα, τις εποχές, τις σχολές ιστορικής σκέψης και τις πάσης φύσεως επιρροές πίσω από την ανάπτυξη και εξέλιξη της ιστορικής αφήγησης του αγιορειτικού παρελθόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου